BÜLENT BOZTUĞ

BÜLENT BOZTUĞ
Vilayetler Birliği Strateji Geliştirme Müdürü

 

Şehir eşleştirmede başarıya ulaşmak için AB’nin geliştirdiği proje döngüsü yönetimi (PCM) veya başarısı ispatlanmış benzer bir proje yönetim metodolojisini kullanmanın faydalı olacağını düşünüyorum.

Eşleştirmeye başlangıç noktamızı yerelde yaşanan somut bir sorunun çözülmesi, öncelikli bir ihtiyacın karşılanması olarak belirlersek, yani proje ihtiyaçtan doğarsa; hem eşleşen tarafların ve paydaşların süreci sahiplenmesi daha güçlü olacak, hem de süreç sonunda elde edilecek çıktılar herkes için daha tatmin edici olacaktır. Ayrıca daha işin başında sorun ya da ihtiyaç iyi tanımlandığında eşleşme yapılacak doğru partnerin bulunması da daha kolay ve isabetli hale gelecektir. İşbirliği süresince taraflara düşen rollerin ve sorumlulukların kolay anlaşılır, net ve boşluk bırakmayacak şekilde müşterek çabayla yazılı hale getirilmesinin, daha kolay yönetilebilir bir uygulama dönemi geçirmemizi sağlayacağına inanıyorum. Eşleştirme uygulaması devam ederken, kağıt üzerindeki raporlamalar kadar sahada fiilen nelerin gerçekleştiğinin de yakından takip edilmesi yine kritik önemde bir husus olarak ortaya çıkıyor.

Kurgulama ve uygulama aşamaları güçlü bir şehir eşleştirmenin, yerel yönetimlerimizin kurumsal kapasitelerini geliştireceği gibi yeni işbirlikleri için de sağlam temeller oluşturacağına inanıyorum.

 
 

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Technical Assistance Team
WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org

 
 

© © 2014 Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this website is the sole responsibility of the WYG Türkiye and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."