A. HAKAN ATİK

A. HAKAN ATİK
Avrupa Birliği Başkanlığı, Proje Uygulama Daire Başkanı

 

AB politikalarının yüzde 65’inin doğrudan veya dolaylı olarak yerel yönetimleri ilgilendirdiği ve etkilediği dikkate alındığında, yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecinde çok önemli bir konumu olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’deki yerel yönetimlerin idari ve yönetsel kapasitelerini artırmalarının AB sürecine katkı sağlayan unsurlardan biri olduğu dikkat çekmektedir. Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi de yerel yönetimlerin AB politikaları, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi öncelikleri ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi kent yaşamını doğrudan ilgilendiren konularda yerel yönetimlerin kapasitelerini artırmayı ve şehirlerarası işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda benzer programlar aracılığıyla Türkiye ve AB ülkelerindeki şehirlerarasında sürdürülebilir işbirlikleri geliştirilmesini hedefliyoruz.

 
 

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Technical Assistance Team
WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya, ANKARA / Turkey
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org

 
 

© © 2014 Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this website is the sole responsibility of the WYG Türkiye and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."