M. CEMİL ARSLAN

M. CEMİL ARSLAN

M. CEMİL ARSLAN

Şehir eşleştirmeyi tanımlar mısınız?

Şehir eşleştirmeyi en genelde; işbirliği, dayanışma, barış ve uzlaşı kültürünün yerel yönetimler nezdinde yaygınlaşması ve birlikte ve birbirinden öğrenmenin somutlaşması olarak görebiliriz.

Şehirler çağında yaşıyoruz. Gittikçe artan oranda bir dünya nüfusu kentlerde yaşıyor ve bu oranın 2050’de dünya nüfusunun üçte ikisine ulaşması bekleniyor. Öte yandan küreselleşmenin etkisiyle şehirler daha da önemli aktörler haline geliyor ve şehirlerin politik etki alanları gittikçe büyüyor. Küresel gündemi belirleyen iklim değişikliği, toplumsal eşitsizlikler gibi pek çok sorunun kaynağını şehirler oluştururken çözümün adresi de yine şehirlerde.

Şehir eşleştirme yerel diplomasinin yanı sıra birbirinden öğrenmenin ve birlikte öğrenmenin en önemli araçlarından biri. Aynı kürede yaşamanın sorumluluğunu, yerel eylem politikalarıyla insanlığın ortak yararına ve birlikte yaşama pratiğine dönüştürmek yerel aktörlerin önemli rollerinden biri. Yerel düzeydeki sorunların, başarı ve başarısızlık hikayelerinin, iyi uygulamaların karşılıklı paylaşılmasına aracılık edilerek başarısız örneklerden ders çıkarılması, başarılı uygulamaların ise yerel koşullara uyarlanması ve yaygınlaştırılması; böylece ortak faydanın artırılması şehir eşleştirmenin bir diğer sonucu. Şehir eşleştirme bu amaca hizmet ederken yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine ve dış kaynak bulmalarına da aracılık eder. Kuşkusuz şehir eşleştirme bir yönüyle de insanlığın küresel ölçekte uzlaştığı en geniş metinlerden biri olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın hayata geçirilmesi için önemli araçlardan biridir.

Share

Leave a Comment

Son Yorumlar

  Arşivler

  Kategoriler

  About Our Blog

  Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.

  Categories

  Recent Posts

  ARE YOU READY JOING OUR EVENT PROGRAMS ?
  We are here for joining all hands for revolutionary Events
   
   

  Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
  Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
  06530 Çankaya, ANKARA / Turkey
  Tel: +90 312 218 13 00
  towntwinning@ab.gov.tr

  Technical Assistance Team
  WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
  06520 Çankaya, ANKARA / Turkey
  Tel: + 90 312 219 77 55
  info@towntwinning.org

   
   

  © © 2014 Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs
  "This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this website is the sole responsibility of the WYG Türkiye and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."